AZ อะไหล่พัดลมรวม
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


J&T Express
วิธีซ่อมพัดลม ฟิวส์ขาด
ตรวจสอบสถานะ EMS
Fan Man ขายอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด


AZ อะไหล่พัดลมรวม

รหัสสินค้า : AZ-40A

ชื่อสินค้า : เหล็กประกบแป๊บแขวน พัดลม เพดาน 

สำหรับ :  พัดลม เพดาน 

ขนาด : พัดลม 48"56"

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AZ-40B

ชื่อสินค้า : เหล็กประกบแป๊บแขวน พัดลม เพดาน 

สำหรับ :  พัดลม เพดาน 

ขนาด : พัดลม 48"56"

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AAP-05

ชื่อสินค้า : สปริงล็อคคอส่าย พัดลม

สำหรับ :  พานาโซนิค

ขนาด : พัดลม ตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น 16"

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AAQ-05

ชื่อสินค้า : รางลูกปืนคอ พัดลม

สำหรับ :  พานาโซนิค

ขนาด : พัดลม ตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น 12"16"

 แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AAQ-5658

ชื่อสินค้า : รางลูกปืนคอ พัดลม

สำหรับ :  ทั่วไป

ขนาด : พัดลม ตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น 12"16"

 แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AZ-08

ชื่อสินค้า : ชุดเชือกดึง พัดลม ติดผนัง ดูดอากาศ  

สำหรับ :  พัดลม ทั่วไป

ขนาด : พัดลม

 แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AZB-03

ชื่อสินค้า : ขอแขวนพัดลมเพดาน

สำหรับ :  พัดลม 48"56"

ขนาด : พัดลม แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AZ-5725

ชื่อสินค้า : เหล็กหนีบคอพัดลม

สำหรับ :  พัดลม

ขนาด : พัดลม 

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AZ-5726

ชื่อสินค้า : เหล็กหนีบคอพัดลม

สำหรับ :  พัดลม

ขนาด : พัดลม แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AZ-7053

ชื่อสินค้า : ฝาครอบหน้า หัวมอเตอร์ พัดลม

สำหรับ :  พัดลม ฮาตาริ

ขนาด : พัดลม ตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น 16"

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AZ-7054

ชื่อสินค้า : ฝาครอบหน้า หัวมอเตอร์ พัดลม

สำหรับ :  พัดลม ฮาตาริ

ขนาด : พัดลม ตั้งโต๊ะ ตั้งพื้น 16" 

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AZ-5772

ชื่อสินค้า : ชุดยางรองขา พัดลม

สำหรับ :  พัดลม ฮาตาริ ทั่วไป

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา  10  บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : HL-6917

ชื่อสินค้า : ฟิวส์ป้องกัน มอเตอร์พัดลม

แบบ :  สี่เหลี่ยม

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา  15  บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : HL-6918

ชื่อสินค้า : ฟิวส์ป้องกัน มอเตอร์พัดลม 

แบบ :  เม็ดข้าว

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา 10   บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : EA-28

ชื่อสินค้า : นาฬิกาตั้งเวลา เปิด-ปิด พัดลม

สำหรับ :  ตั้งเวลา 1 ชม.

แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )

รหัสสินค้า : AZ-

ชื่อสินค้า : พัดลม

สำหรับ :  พัดลม

ขนาด : พัดลม แบบแท้ : ราคา 0 บาท

อะไหล่ทดแทน : ราคา    บาท

ทางร้านขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

กรุณาโทรสอบถามราคาก่อนซื้อทุกครั้ง / สั่งซื้อ สอบถามได้ที่ ( ถาม-ตอบ )