อะไหล่มอเตอร์แบบไฟ2สาย
ReadyPlanet.com
dot
dot
dot
dot


J&T Express
วิธีซ่อมพัดลม ฟิวส์ขาด
ตรวจสอบสถานะ EMS
Fan Man ขายอุปกรณ์และอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิด


อะไหล่มอเตอร์แบบไฟ2สาย

              
หมวด สวิทซ์ทองขาวมอเตอร์ หมวด ตัวจาก,กาวานา มอเตอร์ หมวด คอนเดนเซอร์แบบสตาร์ท หมวด คอนเดนเซอร์แบบรัน250v
                                 
หมวด คอนเดนเซอร์แบบรัน300v หมวด คอนเดนเซอร์แบบรวม หมวด คอนเดนเซอร์แบบมสาย450v หมวดเทอร์มินอล,ขั้วไฟ6หลัก
 
หมวด น๊อตยึดมอเตอร์ หมวด ใบพัดมอเตอร์แบบอลูมิเนียม หมวด ใบพัดมอเตอร์แบบพลาสติก  หมวด ฝาครอบสายไฟ
       
หมวด สายไฟแบบรวม  หมวด ฝาครอบใบพัดมอเตอร์